UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem

Nasze realizacje
Lista referencyjna wykonanych inwestycji.

Zamawiający: Gmina Dąbrowa Górnicza
zadania inwestycyjne:  

    Bieżące utrzymanie sieci dróg wraz z obiektami inżynierskimi, których zarządcą jest Prezydent Miasta w Dąbrowie Górniczej  w dzielnicach: Łosień, Łęka, Okradzionów, Błędów, Ząbkowice, Ujejsce, Strzemieszyce, Trzebiesławice, Tucznawa.

    Bieżące utrzymanie sieci dróg wraz  z obiektami inżynierskimi, których zarządcą jest Prezydent miasta Dąbrowy Górniczej w dzielnicach: Centrum, Gołonóg, Stara Dąbrowa, Marianki, Ratanice, Korzeniec.

     „Zagospodarowanie terenu wraz z infrastrukturą towarzyszącą na osiedlu Kasprzaka w Dąbrowie Górniczej – Etap I” w ramach zadania: „Rewitalizacja placu Hutnika w Dąbrowie Górniczej.

    Przebudowa układu komunikacyjnego wraz z rozbudową miejsc postojowych w rejonie ulicy III Powstania Śląskiego w Dąbrowie Górniczej."

    Budowa odcinka drogi wraz z oświetleniem w rejonie ul. Łańcuckiego w ramach zadania: "Wyeliminowanie odprowadzania ścieków bytowych z centrum miasta do wód rzeki Pogoria"

    Przebudowa ciągu pieszego w ulicy Gwardii Ludowej   w Dąbrowie Górniczej.

    Przebudowa pasażu wzdłuż budynku przy ul. Kościuszki 19

    Modernizacja drogi osiedlowej wraz z chodnikami pomiędzy budynkami ul. Mickiewicza 24-26 i Krasińskiego wraz z budową oświetlenia na placach i terenach zielonych

    Budowa infrastruktury parkingowej wraz z drogą dojazdową na terenie przedszkola nr 33 w Ząbkowicach

   Wykonanie robót remontowych dla zadań remontowych wybranych w ramach budżetu partycypacyjnego

   Przebudowa chodnika dla pieszych w ul. Przelotowej w Dąbrowie Górniczej

   Realizacja zadań związanych z poprawą warunków ruchu i bezpieczeństwa na odcinku DW 910 od skrzyżowania z ulicą Kościuszki do skrzyżowania z Al. Róż.

   Remont odcinka drogi 910 obejmującego ul. Aleja Róż w kierunku centrum, budowę sygnalizacji świetlnej oraz remont ciągu pieszego w ul. Królowej Jadwigi oraz pozostałego odcinka chodnika przy ul. Sobieskiego do granic miast Dąbrowy Górniczej - Będzin

Zamawiający:  Gmina Sosnowiec
zadanie inwestycyjne:

   Budowa zatoki parkingowej na drodze powiatowej – ul. 3 Maja w Sosnowcu

   Remont placu przed budynkiem Urzędu Miasta przy Al. Zwycięstwa 20 w Sosnowcu

   Budowa miejsc postojowych przy ul. Kasztanowej w Sosnowcu

Zamawiający: ERBUD S.A.
zadania inwestycyjne:

   Cieszyński Park Handlowy – Retail Park w Cieszynie

   Budowa obiektu handlowego Castorama w Cieszynie

Zamawiający: PPB Mostostal-Będzin Sp. z o.o.
zadanie inwestycyjne:

   Przebudowa istniejącej hali magazynowej nr 3 oraz jej rozbudowa   wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki nr 89 w Dąbrowie Górniczej przy ul. Roździeńskiego 11 A.

Zamawiający: Spółdzielnia Mieszkaniowa LOKATOR
zadanie inwestycyjne:

   Prace w zasobach Spółdzielni w zakresie: wykonania nawierzchni dróg, chodników, parkingów oraz rozbiórki budynku

Zamawiający: BREMBO POLAND Sp. z o.o.
zadania inwestycyjne:

   Prace w zasobach zakładu w zakresie: wykonania nawierzchni dróg, chodników, parkingów

Zamawiający: SARPI Dąbrowa Górnicza Sp. z o.o.
zadania inwestycyjne:

   Prace w zasobach zakładu w zakresie: wykonania nawierzchni dróg, chodników, parkingów

Zamawiający: FASHION HOUISE Sosnowiec TRES Sp. z o.o.
zadania inwestycyjne:

   Prace w zasobach zakładu w zakresie: wykonania nawierzchni dróg, chodników, parkingów

Zamawiający: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej– Gliwice Sp. z o.o.
zadanie inwestycyjne:

   Modernizacja Składowiska opału w ZC-1 na terenie PEC Gliwice Sp. z o.. w Gliwicach przy ul. Królewskiej Tamy 135

Zamawiający: PUBIS s.c
zadanie inwestycyjne:

   Wykonanie dróg i placu manewrowego w rejonie budynku stacji przygotowania sorbentu w Ciepłowni PEC przy ul. Królowej Tamy 135

Zamawiający: TAURON DYSTRYBUCJA SA
zadania inwestycyjne:

   Remont dróg wewnętrznych i zazielenienie terenu na stacji 110/30/20/6/k Trzebinia.

   Budowa lini kablowych SN i nN dla zasilania rozdzielni 20 kV i potrzeb własnych stacji energetycznej 110/20 kV Kopalnia Sosnowiec wraz z zagospodarowaniem terenu

   Modernizacja dróg i placów na terenie bazy Rejonu dystrybucji Trzebinia – Siersza

   Modernizacja placu składowego transformatorów 110/SN przy ul. Kościuszki 134  w Będzinie

   Wykonanie przyłącza do sieci kanalizacji deszczowej – rozdział systemu doprowadzania wód opadowych i ścieków sanitarnych z terenu bazy Rejonu Wysokich Napięć przy ul. Kościuszki 92 w Będzinie.

   Uszczelnienie i skanalizowanie drogi wewnętrznej placu składowego transformatorów zlokalizowanego przy ul. Kościuszki 134 w Będzinie

Zamawiający: REFRASERWIS Sp. z o.o.
zadania inwestycyjne:

   Wykonanie drogi na terenie zakładu w Dąbrowie Górniczej przy ul. Wapiennej 24.”

Zamawiający: DSS RECYKLING Sp. z o.o.
zadania inwestycyjne:

   Prace w zasobach zakładu w zakresie: wykonania nawierzchni dróg, chodników, parkingów

Zamawiający: YUNO Sp. z o.o.
zadanie inwestycyjne:

   Zmiana sposobu użytkowania i przebudowa, rozbudowa budynku istniejącego z funkcji przemysłowej na cele handlowo – usługowo – mieszkalne – wykonanie nawierzchni dróg, parkingów i chodników oraz wykonanie rampy.”-

Zamawiający: MIKO-TECH Sp. z o.o.
zadania inwestycyjne:

   „Kontrakt W3B: Budowa infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej w dzielnicach: Łęknice, Dziewiąty, Trzydziesty, Korzeniec, Wzgórze Gołonowskie – dokończenie robót.”

Zamawiający: PIECEXPORT - PIECBUD SA
zadania inwestycyjne: 

   P-21 budowa magazynu koncentratu miedzi na Wydziale Przygotowania Wsadu HMG II

   P-31 Ograniczenie ilości odpadów w HMG – zabudowa IV pieca Doerschla

   Budowa I i II Etapu Zespołu mieszkaniowego Miłe Zacisze wraz z infrastrukturą techniczną położonego w Katowicach przy ul. Tunelowej

Zamawiający: Urząd Miejski w Skoczowie
zadanie inwestycyjne:

   Przebudowa drogi powiatowej 2614-ul. Mickiewicza w Skoczowie na odcinku od skrzyżowania z ul. Cieszyńską do mostu na rzece Bładnica

Zamawiający: PTHU INTERPROMEX Sp. z o.o.
zadanie inwestycyjne:

   Najem maszyn w zakresie robót drogowych, środków transportowych wraz z obsługą

Zamawiający: PPHU ALGAS Sp. j.
zadanie inwestycyjne:

   Budowa Ubojni Drobiu – Dąbrowa Górnicza ul. Główna 91 – wykonanie kanalizacji sanitarnej, deszczowej  i przemysłowej wraz z wykonaniem posadzki przemysłowej, budowa dróg i chodników

Zamawiający: PBE ELBUD Warszawa Sp. z o.o.
zadanie inwestycyjne:

   Wykonanie remontu dróg wewnętrznych oraz wykonanie rowów odwadniających wraz z robotami towarzyszącymi na terenie stacji energetycznej 220/110 kV Jamki w Dąbrowie Górniczej przy ul. Myśliwskiej

Zamawiający: MISTAL Sp. z o.o.
zadanie inwestycyjne:

   Wykonanie placu pod magazyn rur stalowych na terenie zakładu z siedziba w Katowicach

Zamawiający: Koksownia Przyjaźń sp. z o.o.
zadanie inwestycyjne:

   Remonty chodników oraz dróg i placów wewnątrzzakładowych

Zamawiający: GEOENERGIA Sp. z o.o.
zadanie inwestycyjne:

   Budowa wytwórni peletów paliwa energetycznego ze słomy rzepakowej w Ciepłowodach powiat Ząbkowice Śląskie wraz z całą infrastrukturą i przyłączami

Zamawiający: POLIMEX-MOSTOSTAL SA
zadanie inwestycyjne:

   Rewitalizacja baterii koksowniczej nr 5 w Koksowni Przyjaźń – rekultywacja składowiska ziemi z wykopów

   Wykonanie dróg i placów w obrębie nowo budowanej baterii nr 5 na terenie koksowni Przyjaźń

   Budowa kompleksu baterii koksowniczej nr 5 wraz przynależnymi węzłami technologicznymi i obiektami pomocniczymi na zasadzie Budowy Kompletnego Obiektu pod klucz w Koksowni Przyjaźń

   Budowa układu komunikacyjnego, przebudowa skrzyżowania ul. Gdańskiej z Al. A. Mickiewicza wraz z budową sygnalizacji świetlnej oraz przebudowa sieci uzbrojenia i przejazdu tramwajowego w Bydgoszczy

    Moją firmę zbudowałem na czterech solidnych podstawach. Wiedzy, kompetencji, solidności i nowoczesnych technologiach. Dzięki temu nasi klienci mogą liczyć na pełną satysfakcję z wykonanych przez nas prac, a my na kolejne zlecenia z ich strony. Zaręczam, że nie są to puste słowa i zapraszam aby przekonać się o tym osobiście.
Właściciel
Paweł Matwejczuk
logo


ETA EURODROGI Sp. z o.o.

ul. Budowlanych 6/1A
41-303 Dąbrowa Górnicza
 
  
nr tel. +48 572 603 624 
e-mail:     biuro@etaeurodrogi.pl
www:       www.etaeurodrogi.pl
Sąd rejonowy w Katowicach
VIII Krajowego Rejestru Sądowego

KRS 0000713486 
NIP 629-248-55-26
REGON: 369230866

plansza informacyjna PFR poziom

Our website is protected by DMC Firewall!